Školící středisko

Školící středisko společnosti Stavby KAPITÁN s.r.o.

 

CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_003/0000600

CZ_RO_B_CProjekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Projekt řeší problematiku nedostatečných kapacit pro školení zaměstnanců společnosti. Cílem projektu je rekonstrukce nemovitosti v areálu společnosti Stavby KAPITÁN s.r.o., která bude funkčně využita jako školící středisko společnosti. V důsledku realizace projektu se očekává zvýšení efektivity vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů společnosti. Realizace projektu je stanovena od 22.6.2015 do 20.6.2018. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.