Historie

1999spolehliva-firma-2017

Martin Kapitán - se historicky pohybuje ve stavením segmentu od r. 1999, v prvopočátku výhradně v manuálních profesích  ve velké stavební společnosti. Postupně začal pracovat jako stavební mistr, stavbyvedoucí a nakonec jako HIP velkých zakázek.

2005

V r. 2005 založil spolu s stehdejším partnerem společnost K&L stav s.r.o., která se ponejvíce zaměřovala na stavební práce v oblasti výstavby a rekonstrukce RD a zateplování objektů.

2008

Rok 2008 byl zlomovým neboť došlo k převzetí celé společnosti aktuálním vlastníkem - p. Martinem Kapitánem - a došlo k přejmenování na spol. Stavby Kapitán s.r.o., se sídlem ve Svratce.

Od této doby naše stavební společnost postupně rozšiřovala činnosti a služby s tím spojené i na další stavební segmenty a s tím souviselo i personální posílení i vč. odpovídajícího vybavení a těžké techniky.

2016

Aktuálně má společnost cca 50 kmenových zaměstnanců pro komplexní zajištění dodávek a prací "na klíč" od návrhů a projekce, až po kolaudaci stavby. Disponujeme zkušeným administrativně-technickým zázemím a vysoce kvalifikovanými pracovníky potřebnými pro dané stavební činností, (elektro, ZTI, UT a pod).

Stavební společnost Stavby Kapitán s.r.o. je spolehlivým dodavatelem nejen v Pardubickém kraji a na Vysočině (primární působnost), avšak díky rozmanité skladbě investorů již de facto realizuje zakázky i v ostatních regionech ČR.